Persoon en Familie

Binnen het persoon- en familierecht kan zich een veelvoud aan situaties voordoen waarin u zich genoodzaakt voelt een advocaat in te schakelen. Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan dienen er verschillende zaken geregeld te worden. Ongeacht of het gaat om een echtscheiding, een beëindiging van een geregistreerd partnerschap of het beëindigen van een ongehuwde samenwoning.

Met betrekking tot de kinderen kunt u denken aan het opstellen van een ouderschapsplan, waarin onder meer zaken als het ouderlijk gezag, een zorg- of omgangsregeling en kinderalimentatie geregeld worden.

Daarnaast kunt u denken aan de verdeling van gemeenschappelijk vermogen, het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden, pensioenverevening, voortgezet gebruik van de gemeenschappelijke woning, partneralimentatie, etcetera.

Naast het voorgaande zijn er nog tal van andere zaken op het gebied van het personen- en familierecht waarmee u bij Soetens Advocatuur terecht kunt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan zaken met betrekking tot afstamming en adoptie, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, voor- en/of achternaamswijziging, erkenning en ontkenning vaderschap en het laten inschrijven van buitenlandse akten.

Hangende een echtscheidingsprocedure is het mogelijk om voor spoedeisende zaken de rechter te verzoeken om een voorlopige voorziening. In andere situaties kan in geval van spoedeisendheid een kort geding veelal soelaas bieden.