Het eerste consult is kosteloos.

Tijdens dit gesprek zal o.a. worden besproken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp (pro deo). Dit is afhankelijk van het type zaak en de hoogte van uw inkomen. De beslissing of u wel of niet in aanmerking komt wordt genomen door de Raad voor Rechtsbijstand. Klik hier voor meer informatie.

Tijdens dit consult maken we kennis met elkaar, en bespreken we de kwestie waarmee u zich tot Soetens Advocatuur heeft gewend. Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, komen de kosten van rechtsbijstand voor uw eigen rekening. Afhankelijk van de vereiste bijstand zijn verschillende methoden om het honorarium te voldoen bespreekbaar.

Uitgangspunt is dat bij Soetens Advocatuur wordt gewerkt op basis van een vaststaand en vooraf besproken uurtarief.

Indien uw dossier zich daarvoor leent kan in overleg een vaste prijs (fixed fee) worden afgesproken. Dit is enkel mogelijk wanneer de omvang van de werkzaamheden vooraf redelijkerwijze is in te schatten en niet afhankelijk is van acties van derden.

Tot slot is het in zich daartoe lenende zaken mogelijk om een resultaat gerelateerde beloning overeen te komen. Dit houdt in dat een gematigd uurtarief wordt gehanteerd, maar dat bij het behalen van een bepaald resultaat een aanvullende factuur mag worden gezonden.

Rechtsbijstandsverzekering

Indien u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering en uw rechtsprobleem door uw verzekeringspolis gedekt wordt heeft u recht op vrije advocaatkeuze vanaf het moment dat een procedure wordt gestart, dan wel u van mening bent dat een procedure dient te worden gestart. Dat geldt overigens (ook) in procedures waar rechtsbijstand niet verplicht is, zoals kantonzaken en bestuursrechtelijke geschillen.

Voor het zogeheten buitengerechtelijke traject bestaat geen recht op vrije advocaatkeuze, maar kunt u wel verzoeken aan uw verzekeraar om de werkzaamheden extern aan een advocaat uit te besteden. Indien u van mening verschilt met uw verzekeraar over het al dan niet starten van een procedure, kunt u met een beroep op de geschillenregeling wellicht alsnog uitbesteding afdwingen. Het is van belang om bij het eerste contact met Soetens Advocatuur, althans zo spoedig mogelijk, aan te geven dat u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering die wellicht de advocaatkosten dekt.